Archiv

 • 20.12.19 Eurodotace podrobnosti  zde
 • 19.12.19 Upřesnění k pořádání výročních schůzí a okresní konferenci ČSV, zs J. Hradec  zde  
 • 16.12.19 Oběžník číslo 3 ČSV, zs  zde
 • 11.12.19 Grant pro začínající včelaře 2020, detaily   zde
 • 26.11.19 Metodika kontroly zdraví zvířat 2020 a nařízené vakcinace pro rok 2020  zde 
 • 18.11.19  Pokyny   OO k vyúčtování dotace na administraci 1.D   (příloha pdf  č.1  ,  č.2   ,   č.3  )   
 • 14.11.19 Oběžník 2-19 k dotačný 1.D. zde
 • 8.10.19 Úhrada nákladů spojených s aplikací aerosolu  zde
 • 9.9.19 Stavby pro včelařské účely - metodická pomůcka  zde
 • 8.9.19 Prezentace z AKTIVU JIHOČESKÉHO KRAJE 2019  zde 
 • 30.8.19  Oběžník  1-19  je na světě 
 • 24.8.19 Využití Krajské dotace na podporu činnosti okresní organizace ČSV, zs J. Hradec,  zde 
 • 30.7.19  Pozvánka  na  aktivaci  funkcionářů ZO a OO ČSV Jihočeský kraje, plánek   zde 
 • 2.7.19 Vyšlo nové nařízení vlády upravu  jící unijní dotaci do včelařství  zde
 • 22.5.19 7. Cepské MEDOBRANÍ akce zrušená detaily  zde 
 • 18.4.19 Kurz pro začínající včelaře detaily  zde
 • 6.4.19 Výrobce mezistěn z Táborska odkaz  zde
 • 24.3.19 Titul na zasílání na OO "rezervace  na poskytnutí dotace na boj proti varroáze  " 
 • 22.2.19 Informace o ZO jak můžete léčit v roce 2019 na okres J. Hradec  zde 
 • 20.1.19   Objednávka léčiv pro rok 2019   zde
 • 20.1.19   Seminář  fuknkcionářů ZO okresu J. Hradec 2019
 • 23.1.19  Informace  pro včelaře KVS inspektorát J. Hradec