Plán práce na rok 2017

 

OO ČSV J. Hradec PLÁN PRÁCE 2017

LEDEN
 
Seminář vedoucích včelařských kroužků - Nasavrky                                          28-29.1.2017     
Prohlížitelé včelstev                                                                                     21-22.1.2017
Výroční členské schůze ZO                                                                            jednotlivé ZO
 
ÚNOR
Odběr vzorků zimní měli                                                                             15.2.2017
Seminář komerčních včelařů                                                                        25-26.2. 2017
Výroční členské schůze ZO ČSV                                                                    jednotlivé ZO
Objednávka léčiva ZO ČSV                                                                           do 28.2.2017 
Zpracování a odeslání jarního léčiva OO ČSV                                                   do 28.2.2017
Rozbor výsledků zimní měli ZO ČSV                                                               do 28.2.2017
Oznámení stanovišť na obecní úřady                                                               do 28.2.2107      
 
BŘEZEN
Zasedání RV ČSV                                                                                         25-26.3.2017      
Seminář vedoucích šlechtitelských chovů                                                          1.3.2017 
Kurz mikroskopické techniky VÚV Dol                                                              ..........
Výroční členské schůze ZO ČSV                                                                      do 31.3.2017
Jrní ošetření včelstev (nátěr plodu)                                                                 do 31.3.2017      
Vyšetření vzorků na MVP (chovatelé mat., kočovníci)                                         do 31.3.2017     
Odeslání objednávky léčiva za OO ČSV                                                            do 5.3.2017  
Uteplení a začátek jarního podněcován                                                            chovatelé
Jarní prohlídky včelstev                                                                                chovatelé
 
DUBEN
Schůze předsednictva OO ČSV restaurace Sparta                                                6.4.2017
Kurz pro začínající včelaře Vnorovice                                                                8.4.2017
Kurz pro začínající včelaře Cep                                                                       22.4.2017
Kurz VÚVč Racionalizace včelařství                                                              ................          
Kurz výroby medoviny, piva VÚVč Dol                                                          ................         
VÚV Dol med jako zboží pro náročné zákazníky                                              ................          
Hlášení vyzimovaných včelstev do CISu                                                        do 30.4.2017 
Hlášení ošetření včelstev se 3 a více roztoči na SVS                                        do 15.4.2017
ZO přesnění dat do CISu                                                                             do 30.4.2017
Podání žádostí na tech. pomoc a kočování (dotace)                                          do 15.4.2017 
Podání žádostí na aerosol                                                                            do 15.4.2017      
Oznámení o kočování na OÚ                                                                         5 dní předem    
 
KVĚTEN
Pouť na svatým Hostýně                                                                             20-21.5.2017 
Výstava Natura VIVA Lisá nad Labem                                                            24-28.5.2017     
Oznámení o kočování na OÚ                                                                        5 dní předem   
Převzetí a distribuce léčiva 2016 léto (FORMIDO)                                            do 15.5.2017    
Odeslání žádosti o dotace EU boj proti varroáze                                              do 10.5.2107 
Boj proti varroáze (stavební rámky na 12 dní)                                                průběžně            
Provádět protirojová opatření – tvorba oddělků                                               průběžně            
Intenzivní chov matek                                                                                průběžně    
Medobraní (květové medy)                                                                          průběžně      
 
 
ČERVEN
Případné upřesnění léčiva na podzimní léčení a jaro 2017                               do 30.6.2017      
Zlatá včela (soutěž pro mládež)                                                                 9.11.6.2017     
Kurz pro začínající včelaře                                                    datum upřesní  učitelé včelař.
Kurz chovu matek                                                               datum upřesní  učitelé včelař.
Podněcování oddělků mimo snůšku                                                             průběžně          
Vytavení stavebních rámků (průběžně po 12 dnech)                                       průběžně 
Medobraní (smíšené, lesní medy)                                                               průběžně 
Léčení včelstev (formidol)                                                                         25.6.2017
Oznámení na OÚ o kočování na medovici                                                     5 dní předem   
 
ČERVENEC
Výstava Květy 2016 (Lysá n.L)                                                                    7.2017         
Kurz VÚVč „preventivní a léčebné postupy ve včelařství                                   7.2017       
Dotace EU-předložení nákupních dokladů                                                   10.7.2017
Léčení včelstev Formidol                                                                    po10-20.7.17   
Léčení včelstev Gabon                                                                        po 20.7.2017     
Začátek krmení Včelstev                                                                     10-30.7.2017  
Letní prohlídky včelstev                                                                       od 15.7.2017      
 
SRPEN
Zasedání republikového výboru ČSV                                                      26-27.8.2017
Výstava Země živitelka                                                                       24-29.8.2017     
Výdej léčiva na podzimní léčení                                                                 29.8.2017     
Shcůze předsednictva OV                                                                        upřesníme       
Objednávka Acetonu na aerosol                                                             do 25.8.2017
Kočující včelaři přeléčit po návratu an stanoviště-Gabon                             25.7-10.8.17 
Kontrola spadů roztočů-hlásit OO                                                                průběžně            
 
ZÁŘÍ
Aktivy ZO ČSV Jihočeského kraje                                                                2.9.2017         
Výstava Litoměřická zahrada čech                                                         15-23.9.2017      
Výstava Ostrava Život na zahradě                                                         22-24.9.2017      
Kurz použití aerosolové techniky                                                                    9.2017
Seminář učitelů čelařství                                                                      30-1.10.2017
Vložení podložek do včelstev                                                                   od 1.9.2017     
Hlášení počtu včelstev do Hradištka                                                        do 15.9.2017  
Podání žádostí dotací 1.D                                                                      do 15.9.2017   
Odeslání sumárních žádostí na ČSV                                                         do 15.9.2017 
Cis upřesnění počtů včelstev                                                                     v 9.měsíci           
Nákupa distribuce acetonu do ZO                                                              15.10.2017  
Sledování spadu roztočů                                                                            průběžně         
 
ŘÍJEN
Kurz opravářů aerosolových vyvíječů VÚVč                                                     10.2017      
Seminář učitelů včelařství                                                                       28-29.10.17       
Seminář vedoucích včelařských kroužků                                                     21-22.10.17      
První kolo fumigace vyhlašuje OO ČSV                                                      6-8.10.2017       
Druhý kolo fumigace řídí ZO podle klimat. Podmínek                                    17-23.10.17       
Výdej acetonu pro ZO                                                                              do 25.10.17  
Kontroly spadů roztočů=hlásit OO                                                                 průběžně            
Kontrolní inventura pokladen a stav účtů v ZO  -zapsat do dokum.              Během 10 měs 
 
LISTOPAD
 
Průběžná kontrola spolků, hlášení na OO                                                        průběžně       
Zasedání RV                                                                                           25-26.11.17    
Seminář komerčních včelařů                                                                     18-19.11.17       
Zpracování dotací 1.D a jejich výplata                                                     během 10 měs.     Zpracování statistického hlášení do CISu                                                      do 10.11.17   
Podklady a vyučtování dotací 1.D                                                               do 30.11.17 
Odevzdání seznamů výplaty na OO ČSV                                                       do 30.11.17 
Scůze OO ČSV                                                                                     okolo 10.12.17 
 
PROSINEC 
Aerosolové ošetření všelstev                                                                     od 1.12.2017    
Aerosolové ošetření ukončit                                                                     do 20.12.2017   
Vymetení podložek ve včelstvech                                                              do 25.12.2017   
Inventury v ZO, OO                                                                                   k 31.12.2017     
Úhrada členských příspěvků na ČSV                                                            do 31.12.2017